Předání dokumentace

07.02.2018 12:05
Pacienti si budou moci požádat cestou Odboru zdravotnictví na Krajském úřadě Liberec o předání dokumentace: Žádost o předání zdravotnické dokumentacehttps://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/formulare