Ceník kosmetického ošetření

Aplikace botulotoxinu Botox… 1 jednotka Cca 100 Kč
(pří více oblastech se cena snižuje na 1 jednotka / 80Kč)  

 

Přehled předpokládaných dávek z hlediska oblastí v obličeji a na krku:

Při aplikaci do více oblastí množstevní sleva !

Z hlediska možných komplikací: modřinky, mírný otok, mírná bolestivost.
Z hlediska omezení po aplikací: v den aplikace vynechat manuální kontakt s vpichy, po zákroku danou
oblast více mimicky zatežovat, min. 4 hodiny po zákroku nedělat výrazné změny polohy hlavy, tedy hlava
ve vzpřímené poloze.

Efekt zákroku:  vzniká za cca 2 - 3 dny po zákroku, maximálně vyjádřený za cca 14 dní.
Kontraindikace: gravidita, kojení, celková onemocnění po konzultaci s lékařem, infekční projevy v místě
aplikace jako např.opar a jiné.

Trvanlivost efektu: dle oblasti, mimiky aj. aspektů cca 3 - 9 měsíců.