Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojišťení

Kosmetická excize s histologickým vyšetřením                   2 500Kč
Kosmetická excize bez histologického vyšetření                      500Kč
Cílené vyšetření pro nepojištěné pacienty                      220Kč
Kontrolní vyšetření pro nepojištěné pacienty                     120Kč
Výpis z dokumentace                     150Kč
Odstranění stařeckých bradavic
- dle velikosti a rozsahu chirurgickou lžičkou
   1 kus/ 50 -100Kč
Výpis z dokumentace                    150 Kč
Kopie lékařské dokumentace       1 stránka/ 4Kč