AKTUÁLNÍ INFORMACE

MUDr. Kateřina Radoušová je aktuálně na adrese Vratislavická 55/1, Liberec 6- Rochlice. Ambulance je umístěna v 1. patře vpravo nad bývalou lékárnou.  Z hlediska dostupnosti veřejné dopravy sem jezdí řada autobusů, zastávka Rochlice.

Pokud budou pacienti  z původní ambulance Dr.Dzanové na Poliklinice v Klášteře,
kteří k Dr.Radoušové v minulých letech docházeli,  mít zájem pokračovat nadále v péči Dr.Radoušové,  nechť si nechají převést  svoji původní dokumentaci do nové ambulance na základě žádosti odeslané na  Krajský úřad v Liberci, odkaz viz.níže. Přebrali jsme zejména původní pacienty MUDr. Kučerové, proto se předem omlouváme za případné objednání v delších časových intervalech.  Dále již v ambulanci nebudeme plně vykonávat kompletní vyšetřování a depistáže v rámci pohlavních chorob a tato problematika bude prováděna na bazální úrovni v rámci běžné ambulance. Kartotéka se zdravotními kartami pacientů  sledovaných s venerologickými chorobami, tedy pacienti s prodělanými či sledovanými pohlavními chorobami, byla předána na Kožní oddělení Krajské nemocnice a.s. v Liberci. 

Předání dokumentace:
Pacienti si budou moci požádat cestou Odboru zdravotnictví na Krajském úřadě Liberec
o předání dokumentace:
Žádost o předání zdravotnické dokumentace:
  https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/formulare

 

Předání dokumentace:
Pacienti si budou moci požádat cestou Odboru zdravotnictví na Krajském úřadě Liberec
o předání dokumentace:
Žádost o předání zdravotnické dokumentace
https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/formulare

Více zde: https://www.kozniambulance-liberec.cz/ordinacni-hodiny/dovolena-nepritomnost-v-ordinaci/