AKTUÁLNĚ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění pro pacienty vzhledem k situaci ohledně COVID 19:

Milí pacienti!

Již objednaná vyšetření a zákroky zatím nerušíme. Bohužel jsme nyní nuceni z důvodů  zcela naplněné kapacity objednaných pacientů na měsíce dopředu a pro případnou možnost náhlého ukončení provozu ambulance kvůli nařízené pracovní povinnosti zdravotníkům či akutním zdravotním důvodům dočasně ukončit objednávání nových pacientů. V případě stabilizace nynější situace bychom začali opět objednávat předpokládáme nejspíše počátkem dubna 2021. Prosím sledujte kvůli případným náhlým neplánovaným změnám informace na našich webových stránkách. Pokud by došlo k náhlé změně, bohužel bychom Vás nestihli osobně informovat včas. Dále prosíme pacienty s osobní potřebou akutního vyšetření o nejprve vyšetření cestou obvodního lékaře, který dle svého posouzení určí akutnost stavu a k nám se poté případně dostavili s aktuální žádankou o akutní vyšetření v pondělí až čtvrtek mezi 8:00-9:00 hod.s čekáním mezi objednanými pacienty. Děkujeme za pochopení a přejeme hlavně pevné zdraví.

Moc děkujeme a přejeme v této neklidné a nejisté době hlavně hodně zdraví a pohody. 

S pozdravem,

Kateřina Radoušová


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

MUDr. Kateřina Radoušová je aktuálně na adrese Vratislavická 55/1, Liberec 6- Rochlice. Ambulance je umístěna v 1. patře vpravo nad bývalou lékárnou.  Z hlediska dostupnosti veřejné dopravy sem jezdí řada autobusů, zastávka Rochlice.

Pokud budou pacienti  z původní ambulance Dr.Dzanové na Poliklinice v Klášteře,
kteří k Dr.Radoušové v minulých letech docházeli,  mít zájem pokračovat nadále v péči Dr.Radoušové,  nechť si nechají převést  svoji původní dokumentaci do nové ambulance na základě žádosti odeslané na  Krajský úřad v Liberci, odkaz viz.níže. Přebrali jsme zejména původní pacienty MUDr. Kučerové, proto se předem omlouváme za případné objednání v delších časových intervalech.  Dále již v ambulanci nebudeme plně vykonávat kompletní vyšetřování a depistáže v rámci pohlavních chorob a tato problematika bude prováděna na bazální úrovni v rámci běžné ambulance. Kartotéka se zdravotními kartami pacientů  sledovaných s venerologickými chorobami, tedy pacienti s prodělanými či sledovanými pohlavními chorobami, byla předána na Kožní oddělení Krajské nemocnice a.s. v Liberci. 

Předání dokumentace:
Pacienti si budou moci požádat cestou Odboru zdravotnictví na Krajském úřadě Liberec
o předání dokumentace:
Žádost o předání zdravotnické dokumentace:
  https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/formulare

 

Předání dokumentace:
Pacienti si budou moci požádat cestou Odboru zdravotnictví na Krajském úřadě Liberec
o předání dokumentace:
Žádost o předání zdravotnické dokumentace
https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/formulare

Více zde: https://www.kozniambulance-liberec.cz/ordinacni-hodiny/dovolena-nepritomnost-v-ordinaci/