AKTUÁLNĚ
--------------------------------------------------------------------------------------------

Milí pacienti.
Z důvodu těhotenství a následné mateřské dovolené lékařky bude přechodně ukončen provoz kožní ambulance, a to od začátku prosince 2021 do zatím t.č. doby neurčité. Předběžně nejdřívější návrat k činnosti plánujeme na počátek července 2022. To bychom případně začali objednávat cca od května až června 2022 na tel.čísle +420 722 968 909 mezi 9:00-11:00. Bohužel po dobu nepřítomnosti nebude v ambulanci žádný zástup, a proto prosím vyhledejte pomoc v jiné kožní ambulanci. Své kolegy tímto prosím o jejich pochopení a pacienty prosím o to, aby akceptovali nabízené termíny. Všichni kožní lékaři mají velké množství pacientů v péči, a proto Vám nemohou často vyjít hned vstříc.  V době mateřské dovolené není možné ani předepisovat a vystavovat recepty, ale řadu přípravků mohou předepisovat i Vaši obvodní lékaři a ti také umí pořešit řadu kožních obtíží. Bohužel již nyní máme téměř naplněné termíny na listopad 2021, proto jsme omezili příjem nových pacientů a ponechali jsme termíny pouze pro naše stávající pacienty ke kontrolám. 
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, v r. 2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Předání dokumentace:
Pacienti si budou moci požádat cestou Odboru zdravotnictví na Krajském úřadě Liberec
o předání dokumentace:
Žádost o předání zdravotnické dokumentace:
  https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/formulare
----------------------------------------------------------------------------------------------